Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları

Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği – 25.10.2023
Finansal Raporların Açıklanması – 23.10.2023
Tahvil Satışının Tamamlanması – 18.10.2023
Tahvil İhracı – 17.10.2023
Yeni Sipariş Bilgisi - 130 Milyon EUR – 16.10.2023
Finansal Takvim – 9.10.2023
B.A.E. Otobüs İhalesine Teklif Verilmesi – 4.10.2023
Personel Sayısındaki Artış Hakkında – 4.10.2023
TRSOTKR62516 1. Kupon Ödemesi – 11.09.2023
TRSOTKR32519 1. Kupon Ödemesi – 04.09.2023
Yönetici Sorumluluk Sigortası – 29.08.2023
Finansal Raporların Açıklanması – 26.07.2023
2022 Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu – 24.07.2023
Finansal Takvim – 12.07.2023
Tahvil Satışının Tamamlanması – 09.06.2023
Tahvil İhracı – 08.06.2023
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Tescili – 31.05.2023
Esas Sözleşme Tescili – 31.05.2023
Kredi Derecelendirme Notu – 31.05.2023
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi Hakkında – 12.05.2023
Yeni Sipariş Bilgisi – 41 Milyon USD – 12.05.2023
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı – 12.05.2023
Finansal Raporların Açıklanması – 27.04.2023
Finansal Takvim – 12.04.2023
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu – 05.04.2023
Yönetim Kurulu Bünyesinde Yer Alan Komitelere Üye Seçimi – 04.04.2023
Olağan Genel Kurul Tescili – 29.03.2023
Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Tescili – 29.03.2023
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu – 23.03.2023
Yönetici Sorumluluk Sigortası – 16.03.2023
Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi Olağan Genel Kurul Kararı – 13.03.2023
2022 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Olağan Genel Kurul’da Kabulü – 13.03.2023
Genel Kurul Toplantı Sonucu – 13.03.2023
Genel Kurul Toplantı Sonucu_EK1 – 13.03.2023
Genel Kurul Toplantı Sonucu_EK2 – 13.03.2023
Tahvil Satışının Tamamlanması – 03.03.2023
Tahvil İhracı– 02.03.2023
Sermaye Artırımına İşlemlerine İlişkin Bildirim – 14.02.2023
Sermaye Artırımına İşlemlerine İlişkin Bildirim_EK1 – 14.02.2023
Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Notları – 14.02.2023
Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Notları_EK1 – 14.02.2023
Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Notları _EK2 – 14.02.2023
2022 Yılı Kar Dağıtım Önerisi – 14.02.2023
2022 Yılı Kar Dağıtım Önerisi _EK – 14.02.2023
Yeni Sipariş Bilgisi-54 Milyon USD – 14.02.2023
İlişkili Taraf İşlemleri – 08.02.2023
İlişkili Taraf İşlemleri_EK – 08.02.2023
Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi – 07.02.2023
Üst Düzey Yönetici Değişikliği – 03.02.2023
Finansal Raporların Açıklanması – 31.01.2023
İhraç Belgesi – 24.01.2023
İhraç tavanına ilişkin bildirim – 24.01.2023
Finansal Takvim – 18.01.2023
Personel sayısındaki artış hakkında – 2.01.2023