Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları

Yeni Sipariş Bilgisi – 34 Milyon USD – 23.05.2022
İndir
Finansal Raporların Açıklanması – 26.04.2022
İndir
Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan komitelere üye seçimi – 26.04.2022
İndir
Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Tescili – 15.04.2022
İndir
Olağan Genel Kurul Tescili – 15.04.2022
İndir
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu – 23.03.2022
İndir
Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi Olağan Genel Kurul Kararı – 21.03.2022
İndir
2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Olağan Genel Kurul’da Kabulü – 21.03.2022
İndir
Genel Kurul Toplantı Sonucu – 21.03.2022
İndir
Genel Kurul Toplantı Sonucu_EK1 – 21.03.2022
İndir
Genel Kurul Toplantı Sonucu_EK2 – 21.03.2022
İndir
Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Notları – 16.02.2022
İndir
Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Notları_EK1 – 16.02.2022
İndir
Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Notları _EK2 – 16.02.2022
İndir
2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisi – 16.02.2022
İndir
2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisi _EK – 16.02.2022
İndir
İlişkili Taraf İşlemleri – 16.02.2022
İndir
İlişkili Taraf İşlemleri_EK – 16.02.2022
İndir
Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi – 10.02.2022
İndir
Finansal Raporların Açıklanması – 04.02.2022
İndir
Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması hk. – 12.01.2022
İndir
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme sözleşmesinin yenilenmesi – 06.01.2022
İndir