Ücret ve Yan Haklar

Ücret ve Yan Haklar

Dünyada yaygın olarak kullanılan iş değerlendirme sisteminin çıktıları, çalışanlarımızın işe alım ve görev değişikliği aşamalarında ücretlerini belirlemede en önemli unsurdur. Bu sistemde her çalışanın görev tanımı ve bu görev tanımının kuruma olan katma değerine göre pozisyonun ücreti belirlenmektedir. Ayrıca her yıl Ocak ayında çalışanın ücreti; ücret araştırmaları, bireysel performans, ücret piyasası, şirketin mevcut ücret yapısı ve iş kademesine göre belirlenmektedir.
Çalışanlar pozisyonlarına göre aşağıdaki yan haklardan da faydalanabilmektedirler:
  • Üstün Başarı ve yıl sonu primi
  • Özel Sağlık Sigortası
  • Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı üyeliği
  • Şirket Aracı
  • Şirket Cep Telefonu ve Hattı