Enerji Politikası

Enerji Politikası

Otokar, tüm faaliyetlerinde, sürdürülebilir gelişmeyi temel alan, proaktif enerji yönetim sistemi uygulamayı ve geliştirmeyi hedefler.
 
Bu doğrultuda,
 
  • Tüm faaliyetlerinde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını
  • Yeni projelerinde, ekipman alımlarında çevre ve enerji dostu teknolojileri uygulamayı
  • Mevcut proses ve sistemlerinde verimlilik artırıcı iyileştirmeler yaparak, enerji tasarrufu yapmayı ve doğal kaynak tüketimini azaltmayı
  • Enerji verimliliği yüksek olan ürün, proses & hizmetlerin tasarımı ve tedariği ile enerji performansının sürekli iyileştirilmesini
  • Enerji ile ilgili amaç ve hedeflere ulaşmak için yeterli kaynakların (bilgi, uzmanlık ve ekonomik kaynaklar) sağlanarak sürekli gözden geçirilmesini
  • Enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi ile ilgili yasal ve diğer şartlara uyumun sağlanmasını
  • Yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği konusunda tüm paydaşlarının bilincinin artırılmasını ve sürdürülebilir kalkınma ilkesini destekleyecek enerji verimliliği projelerini geliştirerek EnYS’nin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.