Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Manifestomuz

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Manifestomuz

Amacımız

Ön yargılarla mücadele etmek ve engelleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz.

Odaklanıyoruz

Toplumsal cinsiyet eşitliği, engellilik ve nesil farkı konularına odaklanıyoruz.

İnanıyoruz

Çeşitliliğin, eşitliğin ve kapsayıcılığın, herkesin temsil edildiği, gelişebildiği ve ilham alabildiği bir iş yeri için çok önemli olduğuna inanıyor ve bu ortamı sağlamak için çalışıyoruz.

Kararlıyız

Herkesin değer gördüğü ve dahil edildiği, bireysel farklılıkları, deneyimleri, bilgileri ve benzersiz yetenekleri ile süreçlere katkıda bulunabileceği, herkesin görüşüne saygı duyulan bir kültürü teşvik etmeye kararlıyız.

Kabul ediyoruz

Ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikasını destekleyerek, tüm iş süreçlerimizde temel ilkemiz olacağını kabul ediyoruz.