Çevre Politikası

Çevre Politikası

Otokar, iç ve dış bağlamlarını, ilgili tüm taraflarının şartlarını, ihtiyaç ve beklentilerini değerlendirerek; müşteri memnuniyeti için müşteriye özel ve çevreye duyarlı şekilde, otomotiv sektöründe otobüs, hafif kamyon, savunma sanayii için taktik tekerlekli ve paletli araçlar ile kule sistem ürün ve hizmetlerini tasarlar, üretir.
Otokar, ISO 9001,  ISO 14001 ve AQAP 2110 sistem belgeleri kapsamlarında, detaylı olarak sistemlerin sınırlarını ve uygulanabilirliğini tayin eder.

Otokar, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na bağlı “Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” kapsamında kurulmuş olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş
Çevre Yönetim Birimi ile çevreye olan etkilerini sistematik olarak kontrol altında tutar. Otokar Avrupa Şirketi ile İstanbul garaj-servisleri özel kişi ve kuruluşlara ait olduğundan, bu faaliyetler yönetim sistemleri
belgelerinin kapsamları dışındadır. Toplum bilinci açısından garaj ve servisler, kalite, müşteri memnuniyeti, çevre bilinci, çevre ve iş sağlığı güvenliği kanunları hakkında bilgilendirilmektedir.

Otokar; ürün oluşturma, sunma ve ömür çevrimi sonuna kadar, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini arttırarak sürdürülebilir olmayı, yerel ve bölgesel komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirerek biyoçeşitliliğin korunmasını, çevreci proses ve ürünler ile iklim değişikliğini sürekli azaltacak iyileştirmeler yapmayı görev kabul eder.

Tüm proseslerinde çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturur ve sürekliliğini sağlar.

Bu politika doğrultusunda;
 
  • Çevre ile ilgili yayınları izleyerek, mevcut kanun ve yönetmeliklere uyar.
  • İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için çalışır
  • Çevre kirliliğini, çevre yönetim sistemiyle birlikte, kirliliğin kaynağında önlenmesi prensibi sayesinde en aza indirerek kontrol altında tutar.
  • Çevre amaç ve hedefleri doğrultusunda, yan sanayilerine ve ilgili kuruluşlara gerekli bilgi ve eğitimleri verir.
  • Çevre etkinliklerini, diğer politika unsurlarına destek olacak şekilde yönlendirir.
  • Çevre performansını sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.    
​​