Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

Otokar; rekabet üstünlüğünü sağlamak ve stratejik hedeflerine ulaşmak için sahip olduğu bilgi varlıklarını (tüketici bilgi varlıkları dahil) önemli bir değeri olarak görür. Bu bilgi varlıklarının, kesintisiz, güvenli ve tutarlı çalışmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.
 
Otokar kanun ve yasal düzenlemelere uyacağını, sözleşmelerden doğan bilgi güvenliği    yükümlülüklerini yerine getireceğini, sahip olduğu müşteri /tüketici bilgilerinin güvenliğini sağlamak için azami gayreti göstereceğini taahhüt eder.
 
Otokar bu amaçlarına ulaşmak için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmayı,  risklerini ISO 27001 kriterlerine uygun olarak yönetmeyi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli geliştirmeyi ve bunun için gerekli kaynakları ayırmayı taahhüt eder.