Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları

Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları

1 Ocak - 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
2019
İndir
1 Ocak-30 Haziran 2019 Ara Hesap Dönemine ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Den. Raporu
2019
İndir
1 Ocak - 31 Mart 2019 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar
2019
İndir
1 Ocak - 30 Eylül 2019 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar
2019
İndir