Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları

Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları

1 Ocak- 31 Aralık 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
2020
İndir
1 Ocak- 30 Eylül 2020 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar
2020
İndir
1 Ocak- 30 Haziran 2020 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Den. Raporu
2020
İndir
1 Ocak- 31 Mart 2020 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar
2020
İndir