Performans ve Kariyer Yönetimi

Performans ve Kariyer Yönetimi

​​​Performans ve Kariyer Yönetimi Sistemlerimiz ile çalışanlarımızın yetenek ve ilgilerini Otokar stratejik hedefleri ile uyumlu olacak biçimde yönetmeyi ve böylece çalışanlarımızın potansiyellerinden en üst seviyede yararlanmayı hedeflemekteyiz. Bu amaçla gelecekte bir üst seviyeye terfi edebilecek potansiyel çalışanlarımız ve yöneticilerimiz için farklı yetenek yönetim araçlarından faydalanıyoruz.
 

Hedeflerle Yönetim

Her yılın ilk çeyreğinde şirket misyonumuzdan Genel Müdür'e ve oradan en alt seviyedeki çalışana kadar hedelerimizin kırılımlarını yapıyoruz. Çalışanlarımızın yıl boyunca sergiledikleri performansın başarısı, hedef kartında bulunan hedeflerin gerçekleşme oranı ile ölçüyoruz.
 

Lider Geliştirme Programı

Yöneticilerimizin, liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulanan eğitimlerden oluşan programdır. Programda alınan eğitimler; yöneticilerimizin hem mevcut liderlik yetkinliklerini geliştirmeye hem de onları gelecekte ulaşabilecekleri üst düzey yöneticilik pozisyonlarına hazırlamaya yönelik tasarlanmıştır.  Bu programın yanında yöneticilerimizin bireysel gelişim ihtiyaçlarına için, alandaki uzman firma ve koçlardan Bireysel Yönetici Koçluğu alıyoruz.  
 

Potansiyel Gelişim Programı

Başarılı performansı, İngilizce seviyesi, eğitim düzeyi ve kıdemiyle öne çıkan potansiyel çalışanlarımızın, gelecekte geçebilecekleri üst pozisyonların yetkinlikleri anlamında geliştirilmeleri, onların bu pozisyonlarda başarılı olabilmeleri ve Otokar'ı daha ileriye taşımaları anlamında büyük  önem taşımaktadır. Bu amaçla potansiyel çalışanlarımızı sınıf eğitimleri, proje çalışmaları, yurt dışı eğitimler ve çalıştaylardan oluşan geniş bir gelişim programına dahil ediyoruz.
 

İç İlan Sistemi

Şirket içerisindeki kariyer fırsatlarını görünür hale getirmek, çalışanın kariyeri üzerinde kontrolünü artırmak ve mesleki anlamda zenginleşerek gelişmesini desteklemek amacıyla Otokar'daki tüm pozisyonları intranet üzerinden çalışanlarla paylaşıyoruz. Pozisyona başvuran çalışanlar ilgili işe alım süreci sonunda uygun bulundukları takdirde yeni pozisyona geçiş yapabiliyorlar.