Etik İlkeler ve Uyum Politikaları

Etik İlkeler ve Uyum Politikaları

Otokar Etik İlkeleri
Uyum Politikası
İnsan Hakları Politikası
Rekabet Hukuku Uyum Politikası
Kişisel Verilerin Korunması Politikası
Hediye ve Ağırlama Politikası
Toplumsal Yatırım Politikası
İhbar Politikası
Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası
Tedarik Zinciri Uyum Politikası
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
Bağış ve Sponsorluk Politikası
Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörizm ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Engellenmesi Politikası