Endüstriyel İlişkiler

Endüstriyel İlişkiler

Tüm çalışanlarımızın personel ve özlük işlemleri ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde yürütülmektedir. Mavi yakalı çalışanlarımızla ilgili işlemler toplu iş sözleşmesi hükümlerince yürütülmekte olup çalışanlarımıza yönelik gelişim ve performans yönetimi uygulamalarmız mevcuttur.