Bilgi Talep Formu

Bilgi Talep Formu

Kurumsal Yatırımcı Bilgileri

Kişişel Bilgiler

Bizlere ileteceğiniz talep, şikayet, öneri ve isteklerinize yönelik mesajınızda aşağıda yer alan bilgilere yer vermemenizi rica ederiz.

  • Irk
  • etnik köken, 
  • siyasi düşünce, 
  • felsefi inanç, 
  • din, mezhep veya diğer inançlar, 
  • kılık ve kıyafet, 
  • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 
  • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, 
  • ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler 
  • biyometrik ve genetik veriler

Bilgi talebinizin yerine getirilmesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.