Satın Alma Politikası

Satın Alma Politikası

Koç Holding ve Otokar’ın genel politika ve stratejilerine uyumlu, Birleşmiş Milletler Küresel Sorumluluk İlkeleri ve Koç Holding Satınalma Yönetim Sistemi çizgisinde, mevcut ve potansiyel iş ortakları ile karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı, uzun vadeli iş ilişkileri kurmak, yürütmek ve geliştirmektir.

Otokar, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda rekabetçi olabilmek adına yakın çevredeki tedarikçiler öncelikli olmak üzere, ulusal ve global tedarik alternatiflerin tümünü değerlendirir.

Tedarikçiler ile süregelen işbirliklerinde üst düzey etkinliğe sahip, uyum ve bilgi paylaşımını mümkün kılan iletişim yapısı geliştirilir.

Otokar, teknoloji gelişimine, insan kaynaklarına yatırım yapan, çevre ve insan sağlığına saygılı tedarikçileri tercih eder ve mevcut tedarikçilerinin bu konulardaki gelişimini destekler.

Otokar, kaliteli ürünü, zamanında, rekabetçi şartlarda sağlayabilen, kendi konusunda uzmanlaşmak için araştırmaya ve geliştirmeye önem veren, Çevre ve İş Güvenliği konularında ulusal ve uluslararası standardlara uygun üretim yapan, çağdaş yönetim anlayışına sahip firmalar ile uzun vadeli iş ilişkileri kurar.