Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Otokar, faaliyetlerinde Koç Holding’in imzacısı olduğu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) kriterlerine uyumu gözetir. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzalamıştır. Otokar sürdürülebilirlik stratejisi, yerli sermaye yapısı ve karlılığın korunması hedefinde çevreye, insana ve topluma duyarlığı, evrensel insan haklarına ve iş etiği ilkelerine bağlığı, operasyonel mükemmelliği ve müşteri memnuniyetine odaklanmayı ve yüksek teknolojiye dayalı, katma değerli ürünler geliştirmeyi ana eksen olarak kabul etmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından tanımlanan Sürdürülebilir Kalkınma için 17 Küresel Hedefi kabul eder ve çalışmalarını bu doğrultuda yürütmektedir.

UNWomen_WePrinciples_endt_support_k_pos_rgb-(2).png