Özet Finansal Veriler

Özet Finansal Veriler

Milyon TRY6A2021
Satışlar1.859,9
İhracat1.189,5
Faaliyet Karı403,1
FAVÖK369,5
Net Dönem Karı396,50
Toplam Dönen Varlıklar3.018,4
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler3.022,9
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye960,6
Rasyolar6A2021
Aktifler Getirisi0,09
Özsermaye Getirisi0,41
Brüt Kar Marjı36,0%
Faaliyet Kar Marjı21,7%
FAVÖK Marjı19,9%
Net Dönem Kar Marjı21,3%
Cari Oran1,00
Likidite Oranı0,54