Özet Finansal Veriler

Özet Finansal Veriler

Milyon TRY6A 2022
Satışlar 3.651,1
İhracat2.237,5
Faaliyet Karı745,4
FAVÖK563,2
Net Dönem Karı542,79
Toplam Dönen Varlıklar5.327,9
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler4.231,4
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye1.560,4
Rasyolar
Aktifler Getirisi0,07
Özsermaye Getirisi0,35
Brüt Kar Marjı33,0%
Faaliyet Kar Marjı20,4%
FAVÖK Marjı15,4%
Net Dönem Kar Marjı14,9%
Cari Oran1,26
Likidite Oranı0,66