Özet Finansal Veriler

Özet Finansal Veriler

Milyon TRY1Ç2021
Satışlar877,2
İhracat498,0
Faaliyet Karı144,3
FAVÖK128,4
Net Dönem Karı107,44
Toplam Dönen Varlıklar2.883,8
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler2.915,8
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye683,6
Rasyolar1Ç2021
Aktifler Getirisi0,02
Özsermaye Getirisi0,16
Brüt Kar Marjı32,0%
Faaliyet Kar Marjı16,5%
FAVÖK Marjı14,6%
Net Dönem Kar Marjı12,2%
Cari Oran0,99
Likidite Oranı0,53