Özet Finansal Veriler

Özet Finansal Veriler

Milyon TRY9A 2023
Satışlar 12.932,6
İhracat8.620,9
Faaliyet Karı2369,034
FAVÖK1754,6
Net Dönem Karı508,44
Toplam Dönen Varlıklar17.237,9
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler17.052,0
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye2.481,2
Rasyolar
Aktifler Getirisi0,02
Özsermaye Getirisi0,20
Brüt Kar Marjı30,2%
Faaliyet Kar Marjı18,3%
FAVÖK Marjı13,6%
Net Dönem Kar Marjı3,9%
Cari Oran1,01
Likidite Oranı0,61