Özet Finansal Veriler

Özet Finansal Veriler

Milyon TRY1Ç2022
Satışlar 1,294.0
İhracat831.1
Faaliyet Karı304.9
FAVÖK189.3
Net Dönem Karı200.53
Toplam Dönen Varlıklar3,926.1
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler2,983.8
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye1,195.7
Rasyolar
Aktifler Getirisi0.03
Özsermaye Getirisi0.17
Brüt Kar Marjı36.1%
Faaliyet Kar Marjı23.6%
FAVÖK Marjı14.6%
Net Dönem Kar Marjı15.5%
Cari Oran1.32
Likidite Oranı0.69