Özet Finansal Veriler

Özet Finansal Veriler

Milyon TRY 2020 6A
Satışlar 1.136,2
İhracat 866,9
Faaliyet Karı 221,2
FAVÖK 248,3
Net Dönem Karı 172,32
Toplam Dönen Varlıklar 2.741,3
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.661,5
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye 594,8
Rasyolar
Aktifler Getirisi 0,05
Özsermaye Getirisi 0,29
Brüt Kar Marjı ​%38,6
Faaliyet Kar Marjı %19,5
FAVÖK Marjı %21,9
Net Dönem Kar Marjı %​​15,2
Cari Oran 1,65
Likidite Oranı 1,02