Özet Finansal Veriler

Özet Finansal Veriler

Milyon TRY2020
Satışlar2.908,7
İhracat2.199,3
Faaliyet Karı636,0
FAVÖK671,7
Net Dönem Karı618,3
Toplam Dönen Varlıklar3.178,5
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler2.126,7
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye1.007,3
Rasyolar
Aktifler Getirisi0,14
Özsermaye Getirisi0,61
Brüt Kar Marjı41%
Faaliyet Kar Marjı22%
FAVÖK Marjı23%
Net Dönem Kar Marjı21%
Cari Oran1,49
Likidite Oranı0,87