Özet Finansal Veriler

Özet Finansal Veriler

Milyon TRY1Ç2024
Satışlar4.895,9
İhracat2.653,1
Faaliyet Karı-359,239
FAVÖK-619,1
Net Dönem Karı-417,32
Toplam Dönen Varlıklar24.286,3
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler18.755,3
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye8.469,9
Rasyolar
Aktifler Getirisi-0,01
Özsermaye Getirisi-0,05
Brüt Kar Marjı12,5%
Faaliyet Kar Marjı-7,3%
FAVÖK Marjı-12,6%
Net Dönem Kar Marjı-8,5%
Cari Oran1,29
Likidite Oranı0,69