Özet Finansal Veriler

Özet Finansal Veriler

Milyon TRY9A2021
Satışlar2.674,7
İhracat1.804,0
Faaliyet Karı529,4
FAVÖK502,9
Net Dönem Karı516,43
Toplam Dönen Varlıklar2.863,0
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler2.576,3
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye1.089,4
Rasyolar9A2021
Aktifler Getirisi0,11
Özsermaye Getirisi0,47
Brüt Kar Marjı34,9%
Faaliyet Kar Marjı19,8%
FAVÖK Marjı18,8%
Net Dönem Kar Marjı19,3%
Cari Oran1,11
Likidite Oranı0,56