Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Otokar, kurumsal sorumluluğunun bilincinde bir şirket olarak, her faaliyetinde ülkemizin kalkınması, toplumun gelişimi, çevrenin korunması ve desteklenmesi konularında aktif görev almakta, geleceğe yatırım yapmaktadır.

Otokar, Koç Topluluğu’nun şirketleri, çalışanları, bayileri ve tedarikçileri arasında sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırarak, toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmeyi ve yerel gelişimi destekleyerek yaşam standardını yükseltecek projelerin hayata geçirilmesini amaçlayan “Ülkem İçin” Projesi’ni desteklemektedir. Eğitim konusunda da proaktif çalışmalar sergileyen Otokar, üniversite sanayii işbirlikleri konularında görev almakta, özellikle alternatif yakıtlı araçlar konularında üniversitelere destek sağlamaktadır.

Otokar, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ayrıca çevre bilincini artırmayı, çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi bir görev kabul etmektedir. Çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturmakta ve bu sistemlerin sürekliliğini sağlamaktadır. İçinde bulunduğu çevrenin korunması ve iyileştirilmesi konularında Otokar, çalışanları ile birlikte çevre ağaçlandırılması çalışmaları gerçekleştirmekte; çevresine ve işortaklarına çevre korunması konusunda eğitimler düzenlemektedir.

Çevre konusunda Çevre Bakanlığı, Sakarya Valiliği, İstanbul Sanayi Odası, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası, Kocaeli Sanayi Odası gibi kurumlardan ödülleri bulunan Otokar, ISO 14001 belgesi ile faaliyet gösteren ilk otomotiv firmalarından biridir.