16 Ekim 2023

Filoların Akıllı Dönüşümü

Akıllı dönüşüm ulaşım alanında da iş süreçlerinin etkili ve hızlı şekilde sürdürülmesini sağlıyor. Filolar telematik teknolojisi, yönetim yazılımları ve rota optimizasyonu uygulamaları gibi adımlarla yeniden yapılandırılarak işi daha güvenli ve verimli hale getiriyor.

Mevcut hizmet, ürün ve sektörlerin gelişen ve gelişmekte olan teknolojilerle uyumlulaştırılması olarak tanımlanabilecek dijital ya da akıllı dönüşüm, yaşamın tüm alanlarında büyük yeniliklere kapı araladı. Bugün eğitim, kent planlaması, sağlık, her türden üretim etkinliği, tarım başta olmak üzere “akıllı dönüşüm” uygulamaları tarafından yeniden yapılandırılmayan hemen hemen hiçbir sektör bulunmadığı öne sürülebilir. Elbette ulaşım sektörü de bu dönüşümden payını alıyor. Söz konusu dönüşümün kaçınılmaz bir ögesini ise filoların yaşadığı akıllı dönüşüm oluşturuyor. Peki, filoların akıllı dönüşümü ne demek? Bu dönüşümün hayat bulmasını sağlayan uygulamalar nelerdir? Gelin, birlikte keşfedelim.
 
Telematik teknolojisi
Kestirimci ya da önleyici bakım, filoların kusursuz bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeleri için oldukça gerekli. Araçlarda herhangi bir performans kaybı ve arıza oluşumuna yol açabilecek işaretlere rastlanıp rastlanmadığını tespit etmek, gelecekte meydana gelebilecek hasarların önüne geçmek için vazgeçilmez öneme sahip. Bakımın önleyici bir şekilde gerçekleştirilmediği durumlarda ise beklenmedik arızalarla karşılaşarak hizmet sunamamak, sunulan hizmette gecikme meydana gelmesi ve külfetli tamir masraflarıyla karşı karşıya kalmak kaçınılmaz. Bu nedenlerle, filoların kestirimci bakım hizmeti almalarına imkan sunacak teknolojileri iş süreçlerine dahil etmeleri gerekiyor.
 
Bunlardan biri, gerçek zamanlı performans takibi sağlayan telematik teknolojisidir. Bu teknolojiyle;

  1. Hareket halindeki araçların hız, hareket, yakıt durumu, motor performansı ve güzergahına dair kapsamlı bilgi elde ederek olağandışı durumları tespit edebilir.
  2. Sürücünün konumuna ve güvende olup olmadığına dair bilgi aktarımı sağlanabilir. Sürücülerin kullandıkları tekniklere, taşıtları güvenli bir şekilde kullanıp kullanmadıklarına ve hız sınırına riayet edip etmediklerine dair bilgilere de bu teknolojiyle erişilebilir. Böylelikle, gerekli durumlarda sürücüler için güvenli sürüş tekniklerine dair eğitici uygulamaların devreye alınmasına imkan tanınır.
  3. Yalnızca aracın hareketlerini değil, taşımacılık işleminin gerçekleştiği durumlarda ürünün yolculuk boyunca uygun sıcaklık değerlerinde taşınıp taşınmadığını tespit etmek için de kullanılabilir.
 
Filo yönetim yazılımları
Filoların akıllı dönüşümünün bir diğer unsurunu etkili filo yönetimi için geliştirilen yazılımlar oluşturur. Telematik teknolojisinden farklı olarak bu yazılımlar, filoların yönetim süreçlerini kolaylaştırarak iş süreçlerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini amaçlar. Peki, buna neden ihtiyaç duyulur ve söz konusu etki nasıl sağlanır?
 
Filo yönetimi, filoyu oluşturan taşıtların bakım ve tamir süreçlerini de içermekle birlikte çok daha kapsamlı yönetim, planlama, muhasebe vb. süreçlerini barındırır. Tüm bu belgeleme, başvuru, hesaplama işlemlerinin hatasız ve gecikme olmaksızın tamamlanması ise ancak efektif bir yönetim süreciyle mümkündür. Bu noktada yönetim yazılımları devreye girerek filo sahiplerinin taşıtlarının yakıt kullanımına, tamir ve bakım süreçlerine, geçirdikleri kazalara, sigorta işlemlerine, düzenli olarak tamamlanması gereken yasal prosedürlerine kadar pek çok unsura dair bilgiye, istatistiğe, çıkarıma ve öngörüye sahip olmasını mümkün hale getirir. Böylelikle:
  1. Manuel bir şekilde sürdürülen yönetim süreçlerinin zafiyetlerinin önüne geçilerek iş süreçlerinin hukuki nedenlerle kesintiye uğraması ya da bu nedenlerden ötürü ceza alınması engellenir.
  2. Geçmişe dönük düzenliliklerin ve geleceğe dönük öngörülerin tespiti sayesinde gerçekçi planlamalar yapılabilir.
  3. Elde edilen veriler, geliştirilmesi gereken noktaların tespit edilmesini sağlayarak iş performansının artmasına olanak tanır.
  4. Bakım süreçlerinin etkili takibiyle birlikte filoyu oluşturan taşıtların ömrü artar ve beklenmedik arızaların neden olacağı aksama ve masrafların önüne geçilerek müşteri memnuniyeti ve tasarruf sağlanır.
  5. İş süreçleri parçalı değil, merkezi bir niteliğe kavuşarak daha etkili hale getirilir.

Rota optimizasyonu uygulamaları
Filoların akıllı dönüşümü kapsamında değineceğimiz son uygulama ise rota optimizasyonuna dair. Bu uygulamalar, en etkili güzergahı tespit ederek hem teslimat sürecini hızlandırıp müşteri memnuniyetini artırır hem de yakıt tasarrufu sağlar. Okul servis taşıtlarından oluşan bir filoyla yük taşımacılığı yapan taşıtlardan oluşan bir filonun ihtiyaçları kaçınılmaz şekilde farklılık göstereceğinden söz konusu uygulamalar filo sahiplerine çeşitli optimizasyon seçenekleri sunar. Bu doğrultuda sürücüler, sabit bir rota optimizasyonunu tercih edebileceği gibi gerçek zamanlı ve dinamik bir optimizasyonu da tercih edebilirler.