Menüye ulaşmak için tıklayınız İçeriğe ulaşmak için tıklayınız

Çevre Politikası

​​Otokar, çevrenin korunması konusunda entegre bir yaklaşıma sahiptir. Çevre üzerindeki doğrudan etkilerini, çevre yönetim sistemi kapsamında izleyen ve yöneten Otokar, ürünlerinin çevre dostu niteliklerini artırıcı stratejik inisiyatifler yürütmektedir.

Otokar’ın çevreye verdiği önem 1963’te, kuruluş yıllarında başlamaktadır. 1997 yılında Adapazarı tesislerine taşınma sırasında, fabrika inşaatı ile birlikte arıtma tesislerini kurarak, deşarj izin belgesini Sakarya ilinde faaliyete geçme aşamasında alan ilk işletme olmuştur.

Otokar Çevre Politikası, tüm kamuoyuna, yan sanayilerine ve ilgili kuruluşlara açıktır. Çevre politikası, çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturulmasını ve sürekliliğinin sağlanmasını, yasal ve diğer yükümlülüklere uyum temel prensiplerini içerir. 

Otokar,

  • Ürün oluşturma ve sunma sürecinde doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı, yerel ve bölgesel komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul eder.
  • Çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturur ve sürekliliğini sağlar.

Bu politika doğrultusunda;

  • Çevre ile ilgili yayınları izleyerek, mevcut kanun ve yönetmeliklere uyar.
  • Çevre kirliliğini, Çevre Yönetim Sistemi ile en aza indirerek kontrol altında tutar.
  • Tüm çalışanlarına ve yan sanayilerine çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda destek olur.
  • Çevre amaç ve hedeflerini tüm kamuoyuna, yan sanayilerine ve ilgili kuruluşlara açık tutar.
  • Çevre etkinliklerini, diğer politika unsurlarına destek olacak şekilde yönlendirir.
  • Çevre performansını sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.
​​

Otokar.com.tr Adresinden Ayrılıyorsunuz

Şu anda başka bir web sitesine yönlendiriliyorsunuz. Devam etmek istiyor musunuz?

Evet Hayır