Menüye ulaşmak için tıklayınız İçeriğe ulaşmak için tıklayınız

Otokar, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerini güçlendiriyor​​​​​​​​​Türkiye'nin öncü  sanayii şirketi Otokar, kurumsal sürdürülebilirlik performansı ile 43 şirketten oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki yerini bu yıl da korudu.  Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Otokar olarak, bir yandan istikrarlı büyürken, bir yandan da gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere çalışıyoruz. Tüm süreçlerimizi hesap verebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk kavramlarıyla yönetiyoruz" dedi.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ikinci kez Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazandı.  43 şirketten oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde Kasım 2016-Ekim 2017 döneminde  yer alacak şirketin sürdürülebilirlik konusunda yürüttüğü çalışmalar, Borsa İstanbul'un belirlediği "Endeks Seçim Kriterleri" kapsamında değerlendirilmeye tabi tutuldu. Ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri kurumsal yönetim ilkeleriyle birleştirerek uzun vadeli değer yaratmayı amaçlayan Otokar, bu alanda yaptığı çalışmalarla BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 21'nci sırada yer aldı.

Otokar'ın Sürdürülebilirlik Raporu, kapsam ve bağlayıcılık unsurlarının belirlenmesi, içerik yapısının oluşturulması, performans verilerinin hesaplanması açısından, dünyanın en saygın raporlama girişimlerinden olan Küresel Raporlama Girişimi'nin (GRI) Sürdürülebilirlik Raporlama İlkeleri doğrultusunda hazırlandı ve düzenli olarak güncellenen GRI İlkeleri'nin son versiyonu olan G4 onayı aldı.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar'ın Koç Holding'in 2006 yılında tüm Topluluk şirketleri adına imzaladığı BM Küresel İlkeler Sözleşmesi prensiplerini benimsediğini ve aktif destek verdiğini belirterek, "Otokar olarak, bir yandan istikrarlı büyümeyi sürdürürken bir yandan da gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere çalışıyoruz. Tüm süreçlerimizi hesap verebilirlik, şeffaflık ve sorumluluk kavramlarıyla yönetiyoruz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken insana ve topluma yakın, çevreyle dost, evrensel iş etiği ilkelerine sıkı sıkıya bağlı hareket ediyoruz" dedi. ​

"ÜNİTE BAŞINA ENERJİ TÜKETİMİNİ YÜZDE 3 İYİLEŞTİRDİK"

Otokar'ın geçen yıl BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olduğuna işaret eden Serdar Görgüç, sürdürülebilirlik programının ana paydaşlarından biri olan çevreyle dost ürün ve üretim süreçleri geliştirme çalışmaları bakımından birçok çalışmaya imza attıklarını belirtti. Görgüç, "Etik kurallarımız, çevre, insan ve topluma verdiğimiz önem ve kurumsal yönetim ilkelerimiz ile değerlerimizden ödün vermeden, kaynaklarımızı daha verimli kullanmak üzere çalışmalar yürüttük. Gerçekleştirdiğimiz verimlilik ve optimizasyon sayesinde, toplam 5.550 GJ enerji ve 492 Ton CO₂e sera gazı emisyonu tasarrufu sağlarken, geri kazanım çalışmalarımızla 149 bin 735 metrekeküp suyu üretim süreçlerinde yeniden kullandık. Böylelikle tasarruf değerlerimizi geçmiş yılın üzerine çıkarmayı başardık" açıklamasını yaptı.​

Otokar, üretim süreçlerinden doğan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve ürettiği araçların tüketiminden kaynaklanan çevresel etkilerin düşürülmesi adına Ar-Ge çalışmalarını geliştirmeye devam etti. 2015 yılında 46.5 milyon TL'nin üzerinde Ar-Ge harcaması gerçekleştiren Otokar'ın son 10 yıldaki Ar-Ge harcamaları 310 milyon TL'ye ulaştı. Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklerken, iş sağlığı ve güvenliği alanında sıfır iş kazası hedefine ulaşmak için iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri gerçekleştirildi.
Otokar.com.tr Adresinden Ayrılıyorsunuz

Şu anda başka bir web sitesine yönlendiriliyorsunuz. Devam etmek istiyor musunuz?

Evet Hayır