İSG Politikası

İSG Politikası

Otokar; ana görevi doğrultusundaki rekabet üstünlüğünü sağlamak ve stratejik hedeflerine ulaşmak için yaptığı çalışmalarda, çalışanlarını en önemli değeri olarak görür. Koç Topluluğu İSG Politikası ve Prosedürü doğrultusunda çalışmayı prensip edinir.

Sağlıklı ve Güvenli bir iş ortamı oluşturmak için;
 
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gelişmeleri izlemeyi, mevcut yasal mevzuat hükümlerine uymayı, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyi
  • Yaralanmaların, meslek hastalıklarının önlenmesi ve tehlikeleri ortadan kaldırmak için, faaliyetleri, amacı, büyüklüğü, bağlamı ve riskleri ile bağlantılı olarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemeyi, analiz etmeyi, tedbirleri almayı, fırsatları ve önleyici yaklaşımları geliştirmeyi,
  • Çalışanların ve fabrika sahasında iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkesin bireysel ya da kurumsal sorumluluklarının farkında olması için gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yapmayı,
  • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımı için ortam sağlamayı ve İSG kültürünün oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmayı,
  • Faaliyetlerini, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak sürdürmeyi,  İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini ve performansını sürekli iyileştirmek için en iyi teknolojileri kullanarak hedefler ve yönetim programları oluşturmayı, sonuçları izlemeyi tahahhüt eder.