• Kurumsal
 • Ürünler
 • Bayi ve Servisler
 • Tedarikçi İlişkileri
 • Yatırımcı İlişkileri
 • Basın Odası

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Otokar İnsan Kaynakları olarak çalışanlarımızdan aldığımız güçle, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir şirket olma hedefini benimsiyoruz. İnsan Kaynakları Politikamızı; sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağının sürekli gelişimini, motivasyonunu ve Otokar Ailesi'ne bağlılığını sağlamak şeklinde tanımlayabiliriz.

İNSAN KAYNAKLARI VİZYONUMUZ

Çalışanlarımıza gurur veren bir ortam yaratarak, çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkararak sürekli yüksek performans göstermelerini sağlayan; çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek sektöründe en çok tercih edilen bir şirket olmak ve bu sürekliliği sağlamaktır.

İNSAN KAYNAKLARI MİSYONUMUZ

Çalışanlarımızın gelişimleri için her türlü fırsatı yaratır ve destekleriz. Yüksek nitelikli çalışanları kurumumuza çekmek ve mevcut çalışanlarımızın bağlılığını sürekli kılmak için, etik değerlerden vazgeçmeden din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımcılığından uzak, eşitlikçi, güvenilir ve huzurlu çalışma ortamları yaratan çağdaş insan kaynakları politikalarını uygulayarak çalışanlarımızın yanında olmayı hedeflemekteyiz.

İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİMİZ

Seçme Yerleştirme Süreci

İnsan Kaynakları Müdürlüğü, müdürlükler tarafından bildirilen personel taleplerinin karşılanması için mevcut veri kaynaklarını değerlendirerek uygun görülen adayları görüşmeye davet eder.

Beyaz yaka pozisyonlar için;

Görüşmeye davet edilen adaylara kişilik envanteri ve İngilizce seviye tespit sınavı uygulanır. Görüşme sonuçları değerlendirildikten sonra ilgili müdürlük ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından uygun görülen adaylara ücret teklifi sunulur ve işe yerleştirme süreci başlar. Beyaz yaka pozisyonlarımızı buradan takip edebilir; ya da özgeçmişinizi ik@otokar.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Mavi yaka pozisyonlar için;

Görüşmeye davet edilen adaylara, iş görüşmesi ve atölye ortamında mesleki profil testi uygulanır. Bu aşamaları başarıyla geçen adaylara ücret teklifi sunulur ve işe yerleştirme süreci başlar. Mavi yaka iş başvuruları ise buradan yapılabilmektedir.

Ücretlendirme

İşe kabul edilen çalışana, şirketin ücret politikası doğrultusunda belirlenen ücret ödenir. Ocak ayında enflasyon oranı ve performans sonucu gözönünde tutularak ücret artışı yapılır.

Eğitim ve Geliştirme

İşe alınan tüm çalışanlar, kapsamlı bir oryantasyon programı sonrasında yeni görevlerine başlarlar. Organizasyonun her seviyesindeki çalışanlara organizasyonel gereksinimler, şirket hedefleri, bireysel hedefler ve çalışanın kişisel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanır.

Kariyer Olanakları ve Performans Değerlendirme

Otokar'da terfi ve atamalar, çalışanın yetkinlikleri ve şirket hedeflerine yönelik iş sonuçlarını baz alan potansiyel ve performans değerlendirme sistemlerinin sonuçlarına göre yapılır.

Otokar, çalışanlarında aşağıdaki yetkinlikleri arar

 • Yön Belirleme
 • Takım Çalışması
 • İletişim
 • İşbirliği Geliştirme
 • Sonuç Odaklılık
 • Yaratıcılık ve Girişimcilik
 • Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme
 • Farklılıklara Uyum ve Yönetme
 • Müşteri Duyarlılığı

Öneri Sistemi ve Ödül Yönetim Sistemi

Otokar’da yürütülen Öneri ve Ödül yönetim sistemleri, şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde, şirket iş süreçlerinde, verimlilikte ve ürün/hizmet kalitesinde sürekli iyileştirmeyi sağlamak; başarı, davranış ve çabalarından dolayı çalışanları takdir etmek; çalışanların katılım, motivasyon ve bağlılığını artırmak amaçları ile tüm Otokar çalışanlarını kapsar.

Sosyal Faaliyetler

Otokar, en önemli kaynağının insan kaynağı olduğu bilinci ile çalışanlarının iş hayatı dışında; sosyal yaşamına da katkıda bulunmayı hedefler. Bu doğrultuda Otokar çalışanlarından oluşturulan çalışan kulüpleri kurulması (gezi ve görsel sanatlar kulübü, su altı kulübü, tenis kulübü, doğa sporları kulübü, model uçak klübü), çalışma alanı içerisinde dinlenme bahçesi, misafirhane gibi olanakları sunar. Ayrıca, şirket içi kutlamalar, açıkhava sinema günleri, aile şenlikleri, spor turnuvaları, doğa yürüyüşleri ve sünnet şöleni gibi tüm Otokar Ailesi'nin katılımına açık etkinlikler düzenler.

Çalışanların sağlıklarına da aynı özeni gösteren Otokar, şirket içi sağlık taramaları, ilaç temini gibi olanakların yanısıra sürekli olarak bir işyeri hekimi bulundurmaktadır.

Koç Holding

Son Güncelleme: 19 Eylül 2014

Site Creation & Technology by MagiClick Digital Solutions